استخدام های برق25 بهمن 94 (مهندس و تکنسین) را در بخش های مختلف در این قسمت بصورت یکجا جمع آوری شده است. آگهی های اعلام شده در بخش برق و الکترونیک از سوی شرکت های مختلف جمع آوری شده است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo