به عقیده ی پژوهشگران یکی از راه های دستیابی به انرژی خورشیدی در مقیاس بزرگ استفاده از کلکتورهای خورشیدی است . یک نمونه از کلکتور های خورشیدی که با حداقل هزینه می توان از آنها استفاده کرد استخر های خورشیدی بزرگ هستند که انرژی خورشید را بوسیله ی جذب هر دو جز مستقیم و پراکنده نور خورشید جمع اوری می کند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo