جذب سرمایه های داخلی و خارجی و ایجاد زمینه های لازم برای مشارکت بخش خصوصی در اجرای طرح های تولید برق از ماموریت های اجرایی وزارت نیرو است، اما شرکت ملی صادرات گاز به صورت موازی در حال انجام این ماموریت است، در حالی که هیچ مجوزی از وزارت نیرو ندارد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo