یکی از فعالیت های مهم در فرآیند تعمیر و نگهداری، روغن کاری و روان کاری تجهیزات است که امروزه برای اجرای آن در پست های فوق توزیع لازم است تجهیزات مورد نظر بی برق شوند اما با این ابتکار جالب با تفنگ و از راه دور بدون بی برق کردن این کار انجام می شود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo