به منظور استفاده بهينه و موثر از بانك جامع اطلاعات مكاني در حوزه استان هاي فارس و بوشهر، دفتر فناوري ارتباطات و مديريت اطلاعات برق فارس، سامانه نرم افزاري تحت وب WEB GIS راه اندازي كرد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo