این روش جدید مردم را برای تامین برق دچار مشکل مضاعف نموده است بهتر است از طریق وزارت راه وشهرسازی پی گیری وحل وفصل شود و اگر لازم است همه ساختمانها ناظر برق داشته باشند در هنگام اخذ پروانه ساختمان اقدام شود. هیچ دستگاهی حق ندارد که مجددآ فرد که دارای پروانه ساختمان است را برای اخذ انشعاب برق مجدد به نظام مهندسی ارجاع دهد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo