در چهارمین همایش مدیریت مصرف برق، سردار غلام عسکر کریمیان اظهار کرد: شدت مصرف انرژی سه برابر استاندار جهانی در کشور، خلاف قانون و شرع است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo