در راستای اجرای طرح های کاهش تلفات در شبکه های توزیع نیروی برق در کشور، سابا نسبت به اصلاح و ساماندهی شبکه توزیع نیروی برق جنوب بابل (گتاب، بابلکنار، مرکزی) که درمحدوده شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران قرار گرفته، اقدام نمود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo