هر سال چهار تا پنج هزار مگاوات به این ظرفیت باید افزوده ‌شود که با برنامه ریزی در بخش بازتوانی نیروگاه‌ها قدیمی، ایجاد نیروگاه‌های تولید پراکنده و خورشیدی و تحقق افزایش راندمان تولید از 37 درصد به 42 درصد که در برنامه ششم توسعه پیش بینی شده است، می توان به این مهم دست یافت.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo