معاون وزیر ارتباطات گفت: با توسعه فناوری می‌توان در بخش‌های مختلف مصرف انرژی را کاهش داد. وی گفت: یک درصد از برق کشور که معادل 2 هزار میلیارد تومان است سرقت می شود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo