شهروندان هرات معترض به آخرین بِل برق خود هستند و می گویند که در این بِل‌های توزیع شده توسط اداره‌ی برشنا، این اداره در حق آنان ظلم کرده و مقدار مصرفی را به تناسب ماه‌های گذشته سه برابر محاسبه نموده است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo