پس از جنجالهای پروژه انتقال برق ترکمنستان به افغانستان موسوم به «توتاپ» سرانجام تفاهمنامه اجرایی خط انتقال برق به «بامیان» بین شرکت «برشنا» و بانک توسعه آسیایی در ارگ ریاست جمهوری افغانستان به امضا رسید

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo