در صورت اجرای صحیح نظام تعرفه‌گذاری پلکانی-افزایشی نه تنها قیمت برق برای ۸۳ درصد از مشترکین تفاوت چندانی نمی‌کند بلکه هزینه برق برای مشترکین پایین الگوی مصرف کاهش خواهد یافت.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo