با هدف رعایت الگوی مصرف برق و جلوگیری از اسراف، اعطای انشعاب برق دیماند به اماکن مذهبی فقط با توجه به شرایط تعیین شده و منوط به صرفه جویی و عدم استفاده بی رویه از انرژی برق انجام خواهد شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo