با توجه به مبادله توافقنامه خرید تضمینی برق از مولد های خورشیدی و بادی مشترکین برق با تمامی شرکت های توزیع نیروی برق سراسر کشور و به منظور تسهیل روند درخواست و انعقاد قرارداد، اسامی نمایندگان استانی و شهرستانی شرکت های توزیع نیروی برق اعلام گردید.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo