آئين بهره برداري از پروژه برق رساني افزايش ظرفيت پست 230/66 كيلولت نيروگاه كازرون با صرف اعتبار 5 ميليارد تومان با حضور مديرعامل شركت برق منطقه اي فارس در نيروگاه گازي كازرون برگزار شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo