روز گذشته (جمعه، بیست و ششم شهریور) پیک مصرف برق شبانه 41 هزار و 611 مگاوات بود که در همسنجی با روز پیش از آن با کاهش یک هزار و 791 مگاواتی روبرو شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo