در یک ماه اخیر قطعی های متعدد برق در مناطق مختلف سطح شهر تهران از سوی مردم گزارش شده، اما هیچ دلیل رسمی برای افزایش قطعی های پراکنده برق در پایتخت اعلام نشده است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo