وزیر نیرو با تایید افزایش هزینه انشعاب آب مشترکان جدید، اعلام کرد: هزینه افزایش قیمت انشعاب کمتر از میزان تورم بوده و این افزایش قیت پس از چند سال تثبیت قیمت‌ها اعمال شده است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo