مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان گفت: درحالیکه تعداد مشترکین برق در این مدت حدود ٤ درصد افزایش داشت میزان مصرف برق در شهرستان اصفهان نسبت به سال گذشته با ٧ درصد رشد مواجه شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo