رئیس جمهور غنی خاطر نشان کرد که بالای مدیریت آب یک تیم بزرگ و مسلکی کار می کند و اعمار ۲۱ بند در سال جدید آغاز می گردد. وی علاوه کرد که هدف ما این است که افغانستان را به یک کشور صادر کننده برق تبدیل کنیم.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo