علیرضا دائمی از مزیت‌های مدیریت ریسک، ازدیسپاچینگ برق کشور به عنوان نمونه‌ای بارز در این باره یاد کرد و اظهار داشت: کشور ترکیه در سال 2014 سه بار با ;بلک اوت; یا خاموشی سراسری برق مواجه شده که سبب آسیب بزرگی به اقتصاد این کشور شد، در حالی که با اجرایی کردن مدیریت ریسک در وزارت نیرو، 14 سال است که از بلک اوت دور بوده‌ایم.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo