بنا بر این گزارش نماینده دفتر زیست توده در حوزه استاندارد با بیان این مطلب افزود: برای این منظور حوزه های مختلف طراحی، واردات و تامین تجهیزات، ساخت و بهره برداری، نگهداری و… مورد توجه قرار گرفته و اجباری نمودن برخی استانداردهای حوزه های یاد شده و تدوین دفترچه قوانین و الزامات که در پیوست قراردادهای خرید تضمینی برق تولیدی از منابع زیست توده قرار خواهد گرفت در دستور کار دفتر قرار گرفته است.

مهندس منسوجی با اشاره به تشکیل جلسات نخبگان با حضور متولیان دولتی، پژوهشگران و دانشگاهیان، و شرکت های خصوصی فعال در این حوزه گفت: این جلسات بررسی و تدوین استانداردها و الزامات فناوری های فراوان استحصال انرژی از زیست توده را آغاز کرده و تاکنون اجباری نمودن سه استاندارد ملی به تایید جمع رسیده است.

وی همچنین بررسی و تصمیم گیری در خصوص دیگر استانداردها و الزامات بین‌المللی را دستور کار آینده این جلسات خواند و نتیجه این اقدامات را تطابق هر چه بیشتر نیروگاه های زیست توده کشور با فناوری های روز دنیا دانست.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo