به گزارش برق نیوز، پایان تیرماه سال جاری بود که به منظور جذاب شدن سرمایه گذاری در بخش انرژی های نو و تجدیدپذیر، نرخ های جدید خرید تضمینی برق از سرمایه گذاران اعلام شد. پیش بینی می شد که با اعلام نرخ های جدید، شاهد توسعه سرمایه گذاری در این بخش باشیم.  

اگرچه اعلام نرخ های جدید به جذاب تر شدن این عرصه و افزایش متقاضیان برای سرمایه گذاری در بخش انرژی های نو و تجدیدپذیر ایران انجامید، اما به سرانجام رسیدن قراردادهای سرمایه گذاری در این بخش با مشکلاتی مواجه شد؛ به طوری که اعلام نرخ های جدید نیز نتوانست آنطور که انتظار می رفت به رونق سرمایه گذاری در این بخش بینجامد. یکی از مشکلات عمده در این بخش، ناشی از عدم اعتماد سرمایه گذاران برای بازپرداخت پول خرید تضمینی برق از سوی دولت بود. چرا که بدهی چند هزار میلیارد تومانی وزارت نیرو به پیمانکاران بخش خصوصی و سرمایه گذاران از بابت خرید برق موجب شده بود تا اعتماد بخش خصوصی به دولت در این زمینه کم شود.

 سازمان انرژی های نوی ایران به منظور اعتماد بخشی به سرمایه گذاران در اقدامی جدید، به بازکردن حساب اعتبار اسنادی (LC) برای سرمایه گذاران در این بخش اقدام کرده تا این کار بیش از پیش به جذاب شدن سرمایه گذاری در انرژی های نو و تجدیدپذیر بینجامد. این حساب های اعتبار اسنادی با محاسبه مبلغ خرید تضمینی برق در 6 ماه نخست بهره برداری بوده و مبلغ محاسبه شده در حسابی به نفع سرمایه گذار پس انداز می شود تا اطمینانی برای وی در جهت نقد شدن برق تولیدی باشد. این حساب اعتبار اسنادی در صورت توافق، قابلیت تمدید برای 6 ماهه دوم را دارد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo