سازمان انرژی های نو ایران به منظور اعتماد بخشی به سرمایه گذاران در اقدامی جدید، به بازکردن حساب اعتبار اسنادی (LC) برای سرمایه گذاران در این بخش اقدام کرده تا این کار بیش از پیش به جذاب شدن سرمایه گذاری در انرژی های نو و تجدیدپذیر بینجامد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo