به گزارش برق نیوز، تفاهم نامه هاي سرمايه گذاري بخش
خصوصي جهت احداث نيروگاههاي خورشيدي با استفاده از انرژي تجديدپذير با اين
شركت به امضاء رسيد.

معاون
برنامه ريزي و تحقيقات شركت برق منطقه اي سمنان در ادامه افزود: اين شركت
با ايجاد شرايط مناسب و مطلوب و با وجود ساختگاههاي مناسب توانسته است به
عنوان يك شاخص مهم و بعنوان يكي از اهداف مهم برنامه ششم در زمينه ترويج
سرمايه گذاري و استفاده از انرژي هاي تجديدپذير و همچنين جذب سرمايه گذاران
داخلي و خارجي در زمينه احداث نيروگاه هاي توليد برق با استفاده از انرژي
هاي تجديدپذيرگام هاي مهمي بردارد.

مهندس سنگي شركتهاي گسترش شبكه
پارسه ارتباط گرمسار ، فراز پنداران آريا موج، انرژي جوان سمنان، فولاد
صنعت غدير ايرانيان، دانشگاه آزاد اسلامي واحد شاهرود، نو آوران انرژي و
صنعت دانا و Solar Benefit را از جمله شركتهاي داراي تفاهم نامه
مشترك سه جانبه احداث نيروگاههاي خورشيدي در اين استان برشمرد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo