قرارداد اولین پروژه تولید برق گازی در کشور افغانستان میان وزارت انرژی و آب و یک شرکت خصوصی امروز به امضا رسید و اقدامات عملی این پروژه آغاز شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo