توربين هاي بادي بايد به يك منبع ذخيره ساز انرژي متصل شوند تا در زمان هايي كه انرژي باد به اندازه كافي در دسترس نمي باشد، بتوان از باتری كه در زمان هاي مناسب شارژ شده، استفاده و ميزان توليد و مصرف را كنترل نمود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo