خبری در خبرگزاری های معتبر کشور از جمله ایرنا و … منتشر شده است که مربوط به انفجار اخیر لوله گاز تهران نیست. این تصویر مربوط به شرکت توزیع برق تهران بوده و به علت اتصالی در قسمت خروجی کنتورها گزارش شده است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo