سرویس علمی برق نیوز: کتاب راهکارهای اجرایی جهت هوشمند سازی شبکه های توزیع برق منتشر شد. این کتاب توسط عباس دستگاه تالیف شده و شامل موضوعاتی در خصوص هوشمند کردن شبکه های توزیع نیروی برق و ارائه راهکارهای اجرائی است.

در مقدمه این کتاب آمده است:
در مقطع کنونی وابستگی شدید جوامع بشری به انرژی الکتریکی از یک سو و تغییر عادت ها و روش های زندگی شهری و مدرن امروزی از سوی دیگر باعث شده است تا تقاضا برای تامین انرژی ، دائما در حال افزایش باشد. بطوری که این تغییر ، نگرانی های فراوان و گسترده ای را در راستای پاسخ گویی به تقاضای برق فراهم نموده است .

حال با توجه به افزایش میزان تقاضا در وضعیت فعلی دیگر نمی توان از امکانات موجود با ساختارهای فرسوده و سنتی به شکل حاضر انتظاری بیش از حد داشت . لذا راهکارهایی به صورت پنج فصل مجزاء در کتاب حاضر ارائه و مطرح گردیده است .که به اختصار  عبارتنداز :
–    شناخت و بررسی شبکه های توزیع
–    تغییر در ساختار شبکه های توزیع
–    توانمند سازی شبکه های توزیع
–    بهره گیری از فناوریهای نوین مخابراتی و دیجیتالی در صنعت برق
–    فرهنگ سازی در راستای حمایت و بکارگیری از انرزی های نو در جامعه

با توجه به قابلیت های قابل ملاحظه شرکت های توزیع در راستای تامین برق و انرژی در سطح کشور و تلاش های مضاعف متخصصین امر در بهره گیری از دانش روز و فناوریهای نوین و کناره گیری از انرژی های فسیلی، احساس می شود دستیابی به انرژی مطلوب مطابق با فناوریهای نوین یکی از اصول مهم و اساسی در این عرصه می تواند به شمار رود .

از این رو با ملاحظه وضعیت موجود نه تنها فراهم نمودن منابع جهت برآورده سازی انرژی مورد تقاضای صنایع مشکل است، بلکه از طرفی حداقل سازی و کاهش اثراتی که بشر برروی محیط در ارتباط با تولید این انرژی دارد نیز یکی دیگر از مشکلات مهم در این حوزه می باشد. در واقع هوشمند سازی راه حلی  برای این چالش است که سود و بازدهی فراوانی را میتواند داشته باشد .مدیریت بر مصرف در این نوع شبکه ها بیش از هر مقوله دیگری جلب توجه نموده و حائز اهمیت است .

بدین معنی که مصرف کنندگان شبکه های هوشمند میتوانند برروی مصرف خود کاملا اشراف داشته و آن را هوشمندانه مدیریت نمایند تا در ساعات پیک بار که قیمت انرژی گران محاسبه می شود هزینه کمتری را متحمل شوند. از دید اغلب کارشناسان امر این شبکه به معنی استفاده از تکنولوژی جهت کمک به مشکل زیست محیطی و اجتناب از تولید گازهای مضر با در صد کربن بیش از اندازه می باشد .

بی شک یکی از اهداف نهایی پیاده سازی شبکه های هوشمند در واقع ایجاد قابلیت مدیریت غیر متمرکز و توزیع شده در سیستم تامین انرژی و کاهش شکنندگی و ارتقاء سطح امنیت آن می باشد، که از طریق افزایش سطح کار آیی تامین انرژی و کاهش وابستگی تامین آن به منابع سوخت فسیلی می باشد .

باملاحظه وضعیت کنونی و نیز پیش بینی مسائل پیچیده صنعت برق در آینده که با فزایش تقاضاها روبرو خواهند بود.متولیان امر ، نه تنها با فراهم كردن منابع مهم و ارزنده جهت برآورده سازي انرژي مورد تقاضا صنايع می بایست حرکتهای ارزنده ای را صورت دهند،بلكه از طرفي دیگر جهت كاهش اثراتي كه آلاینده های زیست محیطی با توليد اين انرژي بر روي محيط پیرامون بشر دارند میبایست مقابله نموده و چاره اندیشی اساسی نمایند .

بی گمان عدم تغییر ساختارهای فعلی و بی توجهی به بهینه سازی ساختارهای موجود و نیز تجهیز نکردن به موقع آن ها به فناوریهای نوین ممكن است درآینده ای نه چندان دور بسيارگران تمام شود.شرايط فوق بایستی بگونه ای مورد مطالعه قرارگیرند تا موضوع تغییر ساختار و بهینه سازی سیستم های سنتی براي سازمانهاي ذیربط از اهميت بالایی برخوردار شده و در صدر اولویت ها واقع گردد.

بی توجهی به نیازها و یا عدم به روز رسانی سیستم ها ی فعلی در شرایط کنونی ممکن است بستری را مهیا سازد که چندان مورد تائید متخصصین امر جهت رسیدن به اهداف عالی واقع نشود.

لذا به سرانجام رسیدن و محقق شدن این امر کوشش و تلاش مضاعفی را می طلبد که می بایستی متخصصین و دست اندرکاران این رشته  آن را در دستور کار خود قرار داده و جهت رفع آن از هیچ اقدامی کوتاهی نکرده و در پی سالم سازی محیط زیست و ارائه انرژی مطلوب به جامعه سبز هدفمندانه برنامه ریزی نمایندتا در آینده جامعه ای به دور از آلودگی های زیست محیطی و پاک داشته باشیم.

سرفصل های کتاب:


شناخت و بررسی شرکت های توزیع جهت تغییر در
ساختار آن ها .


توانمند سازی شرکت های توزیع .


بهره گیری از فناوریهای مخابراتی و دیجیتالی در
صنعت برق و بکارگیری آنها در ساختار الکتریکی شبکه های موجود .


تغییر نگرش مدیریتی جهت ارائه
نقشه راه
.


توجه به نوسازی و بهینه سازی شبکه های توزیع (
موجود) .


طراحی شبکه های توزیع براساس اصول طراحی نوین
یعنی(طراحی براساس قابلیت تغییر پذیری و انعطاف پذیری در ساختار آن ها) .


بستر سازی مناسب جهت
پاسخگویی به نیازهای روزافزون انرژی در تمامی بخش های صنعتی و غیر صنعتی در آینده
.


فرهنگ سازی اجتماعی و تشویق تمامی اقشار جامعه
جهت پذیرش و استفاده از انرژی های نو (پاک ) .


حمایت از بخش خصوصی به صورت بنگاههای فروش برق
بطور خصوصی جهت نصب تجهیزات انرژی های نو و فروش برق به مشترکین و صنعت برق .


اررج نهادن به
تکنولوژیهای جدید و فناوریهای نوین در عرصه صنعت برق
.


نوآوری و
خودباوری در عرصه صنعت برق
.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo