با صدور احکام جداگانه ای از سوی مدیر عامل شرکت توزیع برق تهران بزرگ مدیران امور کارکنان و رفاه و دفتر آموزش و برنامه ریزی نیروی انسانی منصوب شدند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo