مراسم توديع، تكريم و معارفه مديران حراست شركت سهامي برق منطقه اي گيلان در سالن کنفرانس اين شركت برگزار شد.بلبل اباید گفت: به كف كاهش تلفات دست يافتيم و كاهش تلفات بيشتر از اين به لحاظ فني مقدور نيست.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo