طی مراسمی احمد برزگر به عنوان قائم مقام مدیر عامل درمدیریت توزیع شهرستان‌ها شرکت توزیع برق خراسان جنوبی معرفی شد ،این پست سازمانی اخیرا به تشکیلات شرکت توزیع برق استان افزوده شده است. برزگر پیش از این به مدت 11 سال مدیریت توزیع برق بیرجند را عهده دار بوده است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo