دکتر فرهادی وزیر علوم تحقیقات و فناوری طی حکمی دکتر داود توکلی رئیس فعلی موسسه آموزش عالی علمی – کاربردی صنعت آب وبرق را به مدت چهار سال عضو شورای مرکزی دانشگاه جامع منصوب نمود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo