آيين معرفي مدیر جدید امور برق خوروبیابانک با حضور فرماندار و قائم مقام شرکت توزيع برق استان اصفهان در فرمانداري خوروبيابانك برگزار شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo