فرماندار شهرستان حاجی آباد ضمن انتقاد از ریئس اداره برق این شهرستان گفت: چندین وقت است تلفن خود را پاسخگو نیستید. قطع برق ادارات شهرستان توهین به این ادارات است. چندین بار برق ادارات شهرستان را قطع کرده اید که این در شان شما نیست.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo