فرماندار سرخس از قطعی سریالی برق در شهرستان انتقاد کرد. متاسفانه زیرساخت های برق در شهرستان به اندازه مصرف نیست و با کمبود برق در فصل تابستان روبرو هستیم.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo