مدیرعامل سابق توانیر ضمن انتقاد از دولت به دلیل عمل نکردن به تعهدات خود گفت: این در حالی است که هنگام سرمایه‌گذاری خارجی‌ها در ایران تضمین‌های مناسبی به آنها داده می‌شود و همین مساله موجب ایجاد تبعیض بین بخش خصوصی داخلی و بخش خصوصی خارجی شده است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo