قابل پذیرش نیست که قبض‌های 700 تا 900 هزار تومانی برای یک خانوار صادر شود در حالیکه همین خانوار در گذشته به مراتب هزینه کمتری برای برق مصرفی پرداخت می‌کند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo