معاون بهره برداري شركت برق منطقه اي سمنان اعلام كرد: فاز اول پروژه دو مداره كردن خطوط تغذيه كننده پست هاي فوق توزيع شهيد ميرحاج و سرخه به انجام رسيد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo