مدیر انجمن سبز ایران در مراسم اعطای جایزه جهانی انرژی و دهمین همایش بین المللی مدیریت سبز گفت: هدف مدیریت سبز ایران کمک به بشریت برای حفظ محیط زیست و تغییر رفتارهای مخرب است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo