انشعاب برق قسمتي از طولاني ترين بازار تاريخي مسقف جهان كه ساخت آن به سال ۱۲05 هجری قمری، در دوران قاجار بر مي گردد ، توسط پرسنل امور برق غرب شهرستان زنجان اصلاح وساماندهي شد .

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo