به گزارش برق نیوز،  مدیر دفتر پژوهش های کاربردی سازمان گفت: شرکت مورد نظر با مشارکت شرکت های وابسته سازمان و دانشگاه تهران با رعایت سیاست های کلی اصل 44 تاسیس می گردد و سازمان بر اساس آیین نامه اجرایی ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاي نظام مالي كشور پشتیبانی لازم را از شرکت مزبور به عمل خواهد آورد.

مهرداد حیدری اعلام کرد: هدف از تاسیس این شرکت را گسترش همکاریهای علمی و فناوری سازمان و دانشگاه تهران به منظور توانمندسازی، اکتساب و انتقال فناوری طراحی و ساخت واحدهای نیروگاههای آبی تا توان 50 مگاوات و همچنین ساخت پمپ های بزرگ که در حال حاضر توانایی طراحی و ساخت آنها در کشور وجود ندارد.

شایان ذکر است شرکت مورد نظر در زمینه تحقیق و توسعه (RD)، طراحی، ساخت، احداث آزمایشگاه مدل تست و اندازه گیری راندمان، آموزش حرفه ای مهندسان، عیب یابی پیشرفته واحدهای نیروگاه های آبی حداکثر 50 مگاوات و پمپ های بزرگ فعالیت خواهد کرد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo