به گزارش برق نیوز، در راستای عمل به منویات مقام معظم رهبری درخصوص سیاست ­های کلی محیط زیست کشور و هم­چنین به ­منظور مشارکت در دست ­یابی به اهداف توسعۀ پایدار و ایجاد نگرش و تغییرات رفتاری مثبت پایدار در دانش ­آموزان، آموزگاران، کارکنان و والدین، وزارت نیرو درشهریور ماه سال جاری با مشارکت وزارت آموزش و پرورش و سازمان حفاظت محیط زیست سند همکاری ­های فرابخشی و بین بخشی در حوزۀ آموزش حفاظت محیط زیست و مدیریت مصرف آب و انرژی در مدارس با موضوع هدف چهارم از اهداف توسعۀ پایدار (SDG) منعقد نمودند.

 مشارکت در امکان ­سنجی و ظرفیت ­شناسی برای برنامه ­ریزی و اجرای طرح­ های به ­کارگیری انرژی ­های تجدیدپذیر و استفادۀ بهینۀ از آب در مدارس کشور، مشارکت و حمایت کارشناسی در اجرای بهینه ­سازی مصرف آب و انرژی و ارائۀ برنامه ­ها و راه­کارهای لازم به ­منظور اشاعۀ فرهنگ صحیح مصرف بهینۀ آب و انرژی در مدارس و استفاده از ظرفیت ­ها و زیرساخت­ های موجود در راستای ارتقاء شاخص ­های محیط زیستی مدارس ازطریق مصرف بهینۀ آب و انرژی ازجمله تعهدات وزارت نیرو در این سند همکاری به ­شمار می­ رود.

هماهنگی­ های لازم با مدارس برای اجرایی شدن سند، آموزش معلمان، مدیران، خدمتگزاران و دیگر کارکنان، لحاظ نمودن ملاحظات زیست ­محیطی در ساخت مدارس جدیدالتأسیس توسط سازمان نوسازی و توسعۀ تجهیز مدارس کشور با درج مطالب آموزشی با محتوای محیط زیستی در کتب درسی، تشکیل کمیتۀ محیط زیست در سطح استان­ها، مناطق و مدارس کشور و اطلاع ­رسانی اخبار مرتبط با اجرای طرح ازطریق پورتال معاونت تربیت بدنی و سلامت ازجمله تعهدات وزارت آموزش و پرورش به ­شمار می ­رود.

تعیین نیازها و اولویت ­های آموزش ­های محیط زیستی دانش ­آموزان به تفکیک مقاطع مختلف تحصیلی و درنظر گرفتن شرایط فرهنگی، اقلیمی و بومی هر استان و مشارکت در اجرای برنامه ­های فرهنگی و فوق برنامۀ دانش ­آموزان از قبیل برگزاری مسابقات، نمایشگاه ­ها و جشنواره ­ها، همایش ­ها، اردو ها و بازدید از مناطق محیط زیست و هماهنگی جهت تجهیز مدارس به زیرساخت­ های مورد نیاز انرژی پاک و اتخاذ تدابیر برای تأمین بخشی از هزینه­ های مورد نیاز در مدارس ازجمله تعدادی از تعهدات سازمان حفاظت محیط زیست در این سند همکاری به­ شمار می ­روند.

این گزارش می ­افزاید؛ استفاده از ظرفیت ­ها و زیرساخت­ های موجود ستادی و استانی در زمینۀ ارتقاء شاخص ­های محیط زیستی مدارس، ارائۀ طرح­ ها و راه­کارهای مناسب در زمینۀ تدوین شیوه­ نامه­ ها و چگونگی اجرای برنامه ­ها، تشویق و حمایت از مدارس فعال در عرصۀ حفاظت از محیط زیست و حمایت ­های تحقیقاتی و پژوهشی، فنی و کارشناسی جهت تأمین منابع آموزشی و تجهیزات محیط زیستی مورد نیاز مدارس ازجمله تعهدات مشترک بین وزارت نیرو و آموزش و پرورش و سازمان حفاظت محیط زیست در این همکاری به ­شمار می ­روند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo