با 2 روش می توان از انرژی خورشید برای تولید برق استفاده کرد. نوع اول و عمومی تر استفاده از باطری های خورشیدی یا فتو ولتائیک می باشد. در این روش نور تابیده شده به پنل های خورشیدی به جریان DC تبدیل می شود. در نوع دوم انرژی حرارتی خورشید در یک نقطه متمرکز شده و برای بخار کردن آب استفاده می شود. بخار آب تولید شده در این روش مانند نیروگاه های بخار و سیکل ترکیبی برای چرخاندن توربین ها استفاده می شود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo