به گزارش برق نیوز، رییس شرکت برق بریتانیایی نشنال گرید بر این باور است که مدیریت بهتر شبکه های تولید برق حال حاضر این مرز و بوم ممکن است تهدید کمبود نیروی الکتریسیته دائمی بریتانیا را از بین ببرد. او معتقد است که “اینترنت انرژی” اتکا بیشتر این شبکه به زیرساخت های عظیم تولید برق را کاهش خواهد داد.

نیکولا شاو به عنوان مدیر اجرایی این بخش در این باره معتقد است که در حدود 50 درصد از نوسانات برقی می تواند از طریق بهینه سازی ساعات مصرف خانوارها و بخش صنعتی از بین برود. او در این باره بیان کرد که: «ما هم اکنون در لحظه تغییر واقعی در صنعت انرژی قرار داریم. در حال حاضر بیشتر تامین برق خانه ها و صنایع را از طریق نیروی خورشیدی انجام می دهیم.»

اکنون بیشتر صنایع از مزایای استفاده از الکتریسیته ارزان قیمت تر در ساعات غیر از اوج مصرف برق آگاه هستند اما با این وجود آگاهی دادن به خانواده ها درباره زمان بندی ساعات اوج مصرف برق و منافع استفاده از نیروی برق در ساعات غیر اوج مصرف، اندکی دشوار است اما در اینجاست که مفهومی به نام “انرژی هوشمند” می تواند کارساز باشد.

کلید اصلی ویژگی یاد شده در واقع آموزش خانواده ها و قانع کردن آنها در زمینه استفاده از الکتریسیته در ساعات غیر اوج مصرف است. علاوه بر این امید است که فناوری اینترنت اشیا بتواند در این زمینه بسیار موثر واقع شود. این فناوری با دانستن این نکته که بهترین زمان استفاده از الکتریسیته در طول روز و هنگام تابش خورشید به پنل های خورشیدی است می تواند با انجام کارهای خانه نظیر استفاده از جارو برقی از نیروی برق ارزان تر بهره مند شود و در عین حال نیز فشار وارده بر زیرساخت های تولید برق را به حداقل برساند.

منبع: سینا پرس

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo