مسئولان مراکز تامین نیروی برق در انگلستان به دنبال این هستند که بتوانند با استفاده از مفاهیمی مانند اینترنت انرژی و انرژی هوشمند بتوانند میزان مصرف انرژی برق از منابع تجدید ناپذیر را به حداقل برسانند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo