هم وزیر نیرو و هم پرسنل زیر مجموعه وی از جمله مهندس انجم شعاع معاون پارلمانی وی که هم استانی ما است دید مثبتی نسبت به جنوب دارند و این یک نعمت است و برعکس بعضی معاونین پارلمانی که یخه خود را پاره می کنند بسیار انسان متینی است و بایستی از این ظرفیت نهایت استفاده را نمود .

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo