اولين جلسه كارگروه طرح ذخيره عملياتي صنايع به ميزباني شركت مديريت شبكه برق ايران و با حضور ;دكتر مصطفي رجبي مشهدي; معاون راهبري شبكه برق كشور برگزار شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo