اولین همایش ملی مهندسی برق قدرت و نیروگاه های هسته ای در آذرماه 1395 در شهر بوشهر با عنوان;اولین همایش ملی مهندسی قدرت و نیروگاه های هسته ای برگزار خواهد شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo